Leefstijlcoaching
 
Dordrecht e.o.

De Gemengde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf januari 2019 is het in sommige gevallen mogelijk om begeleiding van de leefstijlcoach vergoed te krijgen via de basiszorgverzekering. Het gaat in dit geval om een zgn. gemengde leefstijlinterventie, kortweg GLI. De huisarts of internist moet een verwijzing geven voor de GLI. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking; u zult hierover in overleg moeten gaan met uw huisarts en/of uw internist.

CooL

Bij Start leefstijlcoaching kan vanaf december 2019 een gemengde leefstijlinterventie worden aangeboden in de vorm van het CooL programma. Het CooL programma is advies en begeleiding op het gebied van beweging, voeding, slaap, stress, ontspanning en gedrag met als doel een gezondere leefstijl. Het hele traject duurt bij elkaar 24 maanden. Dit gebeurd vooralsnog in de Hoekse Waard via de ZGHW.

Alleen bij voldoende deelnemers kan het CooL programma plaatsvinden.

Kosten

Als u in aanmerking komt voor de GLI dan lopen de vergoedingen voor het traject via de zorgverzekeraar en gaat dit niet ten koste van uw eigen risico. De GLI is erop gericht u te motiveren tot bewegen. Kosten die daar uit voortvloeien, zoals sportkleding en lidmaatschappen, komen voor eigen rekening.  

Het traject

Het CooL programma duurt in zijn totaliteit 2 jaar en is als volgt opgebouwd:

0 tot 8 maanden: het basisprogramma

  • 1 intakegesprek
  • 8 groepssessies van elk ongeveer 90 minuten
  • 2 individuele sessies van elk ongeveer 45 minuten
  • 1 eindgesprek

 9-24 maanden: het onderhoudsprogramma

  • 1 intakegesprek
  • 8 groepssessies van elk ongeveer 90 minuten
  • 2 individuele sessies van elk ongeveer 45 minuten
  • 1 eindgesprek

 

Het programma is zo opgebouwd dat u individuele aandacht krijgt, maar tegelijkertijd ook ervaringen kunt uitwisselen met de groep. In de gesprekken die u met de leefstijlcoach heeft, kijken we naar uw huidige leefstijl en welke stappen u kunt zetten om in uw eigen tempo te werken aan uw persoonlijke doelen. Doelen die u samen met de leefstijlcoach heeft opgesteld.

De leefstijlcoach ondersteunt u in uw gedragsverandering, om tot gezondere keuzes te komen. Van u wordt verwacht dat u actief aan de slag gaat met uw persoonlijke doelen. Tijdens het hele traject blijft de huisarts en/of de internist betrokken en de resultaten worden regelmatig teruggekoppeld.


Momenteel wordt de GLI aangeboden via de GLI ZHZ. Voor aanmelding kunt u hier terecht.

 
 
 
 
E-mailen