Leefstijlcoaching
 
Dordrecht e.o.

Informatie rondom de GLI

Als huisarts of internist kan het zijn dat u te maken krijgt met patiënten die in aanmerking komen voor een gecombineerde leefstijl interventie. De Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) is een traject van twee jaar; één jaar behandelfase en aansluitend één jaar onderhoudsfase. In het twee jaar durende traject krijgt de deelnemer advies en begeleiding bij:

  • gedragsverandering
  • gezonde voeding
  • gezond bewegen

Er zijn drie, door de zorgverzekeraar erkende programma’s voor gecombineerde leefstijl interventie: SLIMMER, beweegkuur en COOL.

Bij Start leefstijlcoaching wordt als GLI het COOL-programma aangeboden, welke vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het verschil met het COOL-programma t.o.v. de andere twee GLI’s is dat de uitvoering van het programma door één persoon wordt gedaan; nl. de leefstijlcoach.

Tijdens het programma gaat de aandacht niet alleen uit naar bewegen, voeding en gedrag maar ook naar stress, ontspanning en slaap. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een duurzame verandering van het leefstijl met als doelen:

  • realiseren van gezondheidswinst
  • blijvend gewichtsverlies
  • verbeterde lichamelijke fitheid
  • verbetering kwaliteit van leven


De doelgroep voor de GLI is:

  • volwassene met overgewicht en een extra risicofactor; hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus type 2, slaapapneu en artrose
  • volwassene met obesitas

 

Specifiekere informatie over de GLI zoals indicatiecriteria, indicaties voor aanvullende zorg, en hoe u de leefstijlinterventie kunt aanbieden kunt u terug vinden op  https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie

Meer informatie over het CooL programma kunt u terug vinden op https://www.leefstijlinterventies.nl/

NZa regelgeving rondom de GLI: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272897_22/1/NZa

 

Wilt u meer informatie hebben wat Start leefstijlcoaching voor u kunt betekenen bij het aanbieden van een leefstijlinterventie dan kunt u contact opnemen. 


 
 
 
 
E-mailen